CMA Part 2 (2024)

  Entry

  Certificate

  Completion Certificate

  4.5 5000 đánh giá
  Thêm vào yêu thích

  Chương trình CMA Part 2 hướng dẫn phương pháp thiết lập chiến lược tài chính dài hạn cho Doanh nghiệp. Hoàn thành chương trình CMA (bao gồm Part 1& Part 2) sẽ giúp bạn kiểm soát doanh nghiệp hiệu quả, đủ năng lực đưa ra những quyết định tài chính then chốt và mở rộng cơ hội thăng tiến trong bất kỳ tổ chức nào.

  30.000.000 21.000.000 
  CFA
  Explore
  fireCloudLeftellipseLeft
  title

  Khóa học có gì

  title

  CMA Part 2: Strategic Financial Management - Quản trị Tài Chính Chiến Lược bao gồm các phần:

  A. Financial Statement Analysis - Phân tích Báo cáo tài chính
  B. Corporate Finance - Quản trị Tài chính doanh nghiệp
  C. Decision Analysis - Phân tích quyết định
  D. Risk Management - Quản trị rủi ro
  E. Investment Decisions - Quyết định đầu tư
  F. Professional Ethics - Đạo đức nghề nghiệp

  KiWiMi sẽ hướng dẫn phương pháp thiết lập chiến lược tài chính dài hạn cho Doanh nghiệp trong chương trình Comprehensive CMA Part 2. Chiến lược tài chính sẽ bao gồm tổng thể từ cấu trúc quản trị công ty, đánh giá năng lực và vị thế của doanh nghiệp, phân tích tài chính, đánh giá tài chính bên cạnh tìm nguồn tài chính cho dự án để đề xuất các dự án mang tính chiến lược. Cuối cùng, doanh nghiệp thiết lập cơ chế quản trị rủi ro như thế nào và chính sách chia lãi cho cổ đông như thế nào.

  title

  Những gì bạn nhận được

  title
  • Chứng chỉ Quản lý kế toán (CMA) là chứng chỉ nghề nghiệp về Kế toán quản trị được công nhận toàn cầu.
  • Nâng tầm tư duy và chuẩn hóa khung phân tích.
  • Dễ dàng áp dụng kiến thức và đưa ra các quyết định tài chính then chốt.
  • Tự thiết lập chiến lược doanh nghiệp của cá nhân thông qua học hỏi các case study điển hình có trong khóa học.
  • Đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi với tỷ lệ đậu trung bình CMA Part 2 của KiWiMi là 100%.
  • Thời gian linh hoạt, chi phí hợp lý.
  fireCloudLeftfireCloudRight
  title

  Ai Nên bắt đầu?

  title
  profilePicture

  Thu Tran

  Student

  Học CMA đã giúp tôi tự tin hơn và được nhà tuyển dụng đánh giá cao khi tham gia phỏng vấn vào các vị trí kế toán và quản lý tài chính trong các doanh nghiệp lớn. 

  Học CMA đã giúp tôi tự tin hơn và được nhà tuyển dụng đánh giá cao khi tham gia phỏng vấn vào các vị trí kế toán và quản lý tài chính trong các doanh nghiệp lớn. 

  kiwimessageCloud
  title

  Chương trình học

  title
  4.5 5000 đánh giá

  CMA Part 2 (2024)

  30.000.000  21.000.000 

  Khóa học bao gồm :

  Entry Level

  Completion Certificate

  KiWiMap kết nối kiến thức kèm ghi chú

  Thời hạn khóa học: 4 tháng

  KiWi Practice và Exams chọn lọc kỹ càng bởi chuyên gia

  Hệ thống video chất lượng cao và thân thiện

  KiWi Performance phân tích kết quả và đề xuất kế hoạch học tập

  Học tới khi pass CMA 2 Part với chúng tôi
  Ki CMA Combo

  Muốn biết bạn thuộc kiểu tư duy nào? Thử làm nhanh MicMac Test nào!

  Xem thêm
  bubblebg
  title

  Câu thường gặp

  title
  fireCloudLeftellipseRight
  title

  Các Khóa học KiWi PrepPro

  title
  kiwiBlinkEmoji

  Kiwi PrepPro

  Entry

  KiWiMi tích hợp ứng dụng các kỹ thuật đang áp dụng tại các hãng đa quốc gia t...

  0 Videos

  Completion Certificate

  120 days

  Kiwi PrepPro

  Entry

  Khóa Toàn diện CMA Part 2 hướng dẫn phương pháp thiết lập chiến lược tài chín...

  0 Videos

  Completion Certificate

  120 days

  ellipseLeft
  title

  KiPath

  title

  Cá nhân hóa Con đường Học tập của bạn

    Bắt đầu ngay    
  Hãy tạo nên KIPATH CỦA BẠN với KIWIMI
  KiwiText
  cloud
  kiwiPlane
  fireCloudRightpool