Chính sách Bảo mật

Chính sách bảo mật này quy định về những thông tin mà KiWiMi thu thập trên hoặc thông qua website, các ứng dụng điện thoại (bao gồm các ứng dụng trên máy tính bảng), các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi và toàn bộ việc giao tiếp, trao đổi thông tin với các cá nhân bằng lời nói, văn bản, email, điện thoại hoặc bất kỳ phương thức nào khác.

KiWiMi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Vì thế, chúng tôi cho phép bạn từ chối nhận thư từ KiWiMi hoặc các bên khác mà KiWiMi có thể cung cấp thông tin đó.

 

I. Thông tin chúng tôi thu thập

   1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: là những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản, mua và thanh toán khóa học, tạo trang hồ sơ cá nhân. 

   2. Thông tin thu thập khi bạn tương tác qua website: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website https://kiwimi.vn/. Những thông tin được tự động thu thập theo hình thức này có thể bao gồm địa chỉ IP hoặc ID, địa chỉ thiết bị khác, trình duyệt webb, và ngày, giờ, thời gian mà bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

   3. Thông tin thu thập từ dịch vụ tích hợp: Bạn dùng có quyền lựa chọn đăng nhập hoặc đăng ký bằng việc sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu được cung cấp bởi bên thứ như việc đăng nhập bằng tài khoản Google, Facebook. Trong trường hợp này, bạn được khuyến nghị nên kiểm tra, rà soát các tùy chọn bảo mật của từng dịch vụ tích hợp để biết và hiểu dịch vụ tích hợp sẽ cung cấp các loại thông tin, dữ liệu nào để đưa ra những điều chỉnh, thay đổi phù hợp. Bằng việc cho phép KiWiMi kết nối với dịch vụ tích hợp, bạn dùng chấp thuận việc KiWiMi có quyền truy cập và lưu trữ tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, nơi sinh sống, URL dẫn đến hình ảnh cá nhân, và các thông tin, dữ liệu khác mà dịch vụ tích hợp và/hoặc bạn cho phép truy cập, sử dụng và/hoặc công bố theo quy định tại chính sách này.

   4. Thông tin từ chương trình khuyến mãi, khảo sát: KiWiMi có thể tài trợ cho các cuộc thi, chương trình khuyến mãi và / hoặc khảo sát trên các trang web của chúng tôi hoặc qua email. Việc tham gia vào các hoạt động này là hoàn toàn tự nguyện. Để tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mãi và / hoặc khảo sát, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân. (Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên hệ như tên, địa chỉ giao hàng và thông tin nhân khẩu học như mã bưu điện, độ tuổi, nghề nghiệp, v.v. Thông tin liên hệ sẽ được sử dụng để thông báo cho người thắng giải, trao giải thưởng và có thể được cung cấp cho các nhà tài trợ cuộc thi). Với việc tham gia một cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện đi kèm, điều này sẽ được nêu rõ trong các thể lệ chương trình. KiWiMi không chịu trách nhiệm về các hành động hoặc chính sách của các nhà tài trợ khác. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật liên quan của nhà tài trợ trước khi tham gia.

   5. Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

   6. Những thông tin chúng tôi không chịu trách nhiệm: Trang web này chứa đường dẫn tới những trang khác. Xin lưu ý rằng KiWiMi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật của các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý thời điểm rời khỏi trang web của chúng tôi và phải đọc các điều khoản về chính sách bảo mật của mỗi trang web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này.

II. Mục đích của việc thu thập thông tin

   - KiWiMi là chủ sở hữu duy nhất đối với thông tin do bạn tự nguyện cung cấp. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ hoặc cho người khác thuê thông tin này theo những cách khác với những gì đã tuyên bố trong chính sách này. 

   - KiWiMi thu thập thông tin từ bạn tại các điểm khác nhau trên trang web của chúng tôi. Dữ liệu chúng tôi thu thập được tổng hợp lại để cung cấp cho chúng tôi thông tin nhân khẩu học nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các dữ liệu, thông tin thu thập được để hiểu và phân tích sở thích, xu hướng sử dụng của Người dùng và Khách, để cải thiện dịch vụ và phát triển các sản phẩm, tính năng, tiện ích mới. Trường hợp KiWiMi sử dụng dữ liệu thu thập được để xử lý dữ liệu theo mục đích này, chúng tôi đảm bảo dữ liệu được xử lý sẽ chỉ được sử dụng dưới hình thức dữ liệu đã được khử định danh hoặc dữ liệu dạng thông tin chung.

   - KiWiMi có thể sử dụng địa chỉ email hoặc các thông tin khác bạn để liên hệ, thông về những mục đích có tính chất hành chính như chăm sóc khách hàng, thông tin về tính năng mới, sản phẩm mới, hỗ trợ kỹ thuật, thông tin về sự cố, cập nhật, gửi các tin quảng cáo, thông tin về các sự kiện liên quan. Bạn có thể lựa chọn từ chối tiếp nhận những thông tin, thông báo nêu trên tại bất cứ thời điểm nào.

 

III. Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

   1. Có sự đồng ý của bạn: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm vậy. Chúng tôi cần phải được sự đồng ý tùy chọn để chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

   2. Để xử lý bên ngoài: Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các chi nhánh của mình hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Chính sách bảo mật cũng như mọi biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp khác.

   3. Vì lý do pháp lý: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền; thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng; phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân một cách công khai và với các đối tác của mình – như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các trang web được liên kết. 

 

IV. Thời hạn lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của kiwimi.vn.

 

V. An toàn, bảo mật thông tin 

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. KiWiMi luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, không có khái niệm "bảo mật hoàn hảo" trên internet.

 

VI. Thời điểm áp dụng chính sách và cập nhật

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 14.02.2024

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này để người dùng luôn biết chúng tôi thu thập thông tin gì, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và chúng tôi tiết lộ thông tin đó trong trường hợp nào, nếu có. 

 

VII. Thông tin liên hệ

   - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỒNG SANG

   - Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315019646 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, phòng Đăng kí Kinh doanh cấp ngày 02 tháng 05 năm 2018.

   - Trụ sở chính: Căn Hộ P7-35.OT08 ('Officetel') Tòa Park 7 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

   - Gọi điện trực tiếp về số điện thoại: 0977.770.100 - 0985.421.341

   - Gửi thông tin qua email: kiwimicoach@gmail.com

 

 

cloud
kiwiPlane
fireCloudRightpool