AFSA - Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu

  Entry

  Certificate

  Completion Certificate

  0 0 đánh giá
  Thêm vào yêu thích

  Khóa học hướng dẫn đọc hiểu Báo cáo tài chính (BCTC) để xác định chính xác tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp hoặc xác định giá trị của doanh nghiệp, giúp người học hiểu rõ doanh nghiệp và định giá cổ phiếu

  15.000.000 12.000.000 
  CFA
  Explore
  fireCloudLeftellipseLeft
  title

  Khóa học có gì

  title

  AFSA sử dụng kiến thức của chương trình CFA để cung cấp các khái niểm chuẩn xác, đồng thời sử dụng các ví dụ đơn giản nhưng giúp người học hiểu rõ bản chất các khoản mục báo cáo tài chính, cách thức dòng tiền luân chuyển theo từng ngành nghề cụ thể.

  🔸 Hiểu bản chất hoạt động kinh doanh, mô hình kinh doanh, hoạt động kinh tế được thể hiện trên BCTC.

  🔸 Hiểu sự luân chuyển của từng giao dịch kinh tế ảnh hưởng đến các BCTC.

  🔸 Hiểu sâu những khoản mục quan trọng đối với từng loại hình doanh nghiệp.

  🔸 Phân tích chất lượng lợi nhuận và dòng tiền.

  🔸 Khái quát hóa các loại hình thao túng BCTC và ví dụ thực tiễn ở VN.

  🔸 Cách xác định dòng tiền để định giá.

  title

  Những gì bạn nhận được

  title

  Các khoản mục quan trọng trong Báo cáo tài chính theo từng loại hình doanh nghiệp.

  fireCloudLeftfireCloudRight
  title

  Ai Nên bắt đầu?

  title
  profilePicture

  Quyen Tran

  Student

  Học AFSA đã giúp tôi tự tin hơn với kỹ năng phân tích báo cáo tài chính và tham gia tuyển dụng vào ngành ngân hàng

  Học AFSA đã giúp tôi tự tin hơn với kỹ năng phân tích báo cáo tài chính và tham gia tuyển dụng vào ngành ngân hàng

  title

  Tại sao chọn khóa học này?

  title

  Kiến thức chuẩn và chuyên nghiệp, áp dụng thực tế công việc và đầu tư

  Khóa học cung cấp khung p...
  Khóa học cung cấp khung p...
  Khóa học cung cấp khung p...
  0 / 0 đánh giá

  AFSA - Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu

  15.000.000 12.000.000 

  Khóa học bao gồm :

  Developing Knowledgle

  Completion Certificate

  Thời hạn khóa học: 3 tháng

  Hệ thống video chất lượng cao và thân thiện

  Muốn biết thêm thông tin về chương trình CMA?

  Xem thêm
  bubblebg
  title

  Câu thường gặp

  title
  fireCloudLeftellipseRight
  title

  KiPath

  title

  Cá nhân hóa Con đường Học tập của bạn

    Bắt đầu ngay    
  Hãy tạo nên KIPATH CỦA BẠN với KIWIMI
  KiwiText
  cloud
  kiwiPlane
  fireCloudRightpool